Home

 

Geachte Bezoeker,

Graag heten wij u van harte welkom op ons digitale platvorm, het digitale platform van de Almanak. Wij zijn de Commissie tot Redactie van de Utrechtse Studenten Almanak 2018. Met deze commissie gaan wij ons de komende maanden bezighouden met het schrijven van de 195e jaargang van de Utrechtsche Studenten Almanak. Sinds 1823 lezen studenten de Almanak om erachter te komen wat er speelt in het Utrechtse studentenleven. De Almanak dient traditioneel als medium om studenten te informeren over wat er het komende jaar gaat gebeuren. Daarnaast heeft het ook de belangrijke functie om een verslag uit te brengen over wat er het afgelopen jaar allemaal heeft plaatsgevonden binnen de muren van onze sociëteit, dit uiteraard met zowel een kritische als schertsende noot.

Waarde Reünist,
Via deze website stellen wij u graag in de gelegenheid om de 195e jaargang van de Utrechtsche Studenten Almanak te bemachtigen. Op die manier kunt u terugkeren in de fantasiewereld van uw studententijd. U kunt zich verzekeren van dit leesplezier voor €40,00. Wij zullen ervoor zorgen dat de almanak in de laatste week van november naar u wordt verzonden. Dit kan onder het kopje Almanak bestellen.